KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WSPÓLNIE z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872060, NIP: 6182187489, REGON: 387692989 (dalej „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu/celach:

 1. związanych z podjęciem działań przed przekazaniem darowizny oraz niezbędnym do wykonania umowy darowizny, w której jest Pani/Pan darczyńcą lub którego to darczyńcę Pani/Pan reprezentuje lub w którego imieniu Pani/Pan działa;
 2. wynikających z konieczności wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniem darowizny zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi;
 3. statystycznych;
 4. archiwalnych;
 5. a także w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w celu obsługi i zgodnego z celami statutowymi Administratora wykorzystania przekazanej darowizny oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcia działań przed przekazaniem darowizny oraz wykonania umowy darowizny, w której jest Pani/Pan darczyńcą lub którego to darczyńcę Pani/Pan reprezentuje lub w którego imieniu Pani/Pan działa;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z rozliczeniem darowizny zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych przetwarzanych w celach statystycznych, archiwalnych oraz innych celach niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

 

 1. Kategorie danych osobowych i źródło ich pochodzenia

 

Administratora może pozyskiwać dane od podmiotów niebędących osobami fizycznymi, które podejmują działania mające za cel przekazanie Administratorowi, w zakresie danych personalnych oraz danych kontaktowych osób reprezentujących takie podmioty lub działających w ich imieniu – w momencie nawiązania kontaktu w celu przekazania Administratorowi darowizny lub w momencie jej faktycznego przekazania.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi finansowe, prawne i informatyczne;
 2. podopieczni Fundacji WSPÓLNIE;
 3. organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad działalnością Administratora;
 4. właściwe organy administracji skarbowej i organy podatkowe.
 1. Odbiorcy danych osobowych spoza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:

 1. okres do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy darowizny;
 2. w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych przez okres niezbędny do ich wypełnienia oraz przewidziany przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi;
 3. okres niezbędny do realizacji celów statystycznych, archiwalnych oraz innych celów niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

 

 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, posiada Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny na rzecz Administratora.

 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Ta strona korzysta z ciasteczek, korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Klauzule prawne, włącznie z Polityką Prywatności znajdziesz > TUTAJ