KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WSPÓLNIE z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872060, NIP: 6182187489, REGON: 387692989 (dalej „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. w celu związanym z podjęciem działań przed zawarciem umowy oraz w razie zawarcia umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pani/Pan reprezentuje lub w której imieniu Pani/Pan działa, w celu niezbędnym do wykonania umowy; i/lub
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w celu realizacji i wykonania zawartej umowy i/lub utrzymania stałych stosunków gospodarczych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w razie zawarcia umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pan/Pani reprezentuje, do jej wykonania; i lub
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych niezbędnych do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

 

 1. Kategorie danych osobowych i źródło ich pochodzenia

 

Do danych pozyskanych przez Administratora od podmiotu, który podejmuje działania przed zawarciem umowy oraz w razie jej zawarcia, jak też od podmiotu pozostającego z Administratorem w stałych stosunkach gospodarczych należą dane personalne oraz dane kontaktowe osób reprezentujących takie podmioty lub działających w ich imieniu.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. klienci Administratora
 2. dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochroniarskie i informatyczne;
 3. organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad działalnością Administratora.
 1. Odbiorcy danych osobowych spoza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:

 1. okres trwania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pan/Pani reprezentuje lub w imieniu której Pani/Pan działa; i/lub
 2. okres niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

 

 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, posiada Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i/lub jej wykonania i/lub pozostawania w stałych stosunkach gospodarczych.

 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Ta strona korzysta z ciasteczek, korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Klauzule prawne, włącznie z Polityką Prywatności znajdziesz > TUTAJ