KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WSPÓLNIE z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872060, NIP: 6182187489, REGON: 387692989 (dalej „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu/celach:

 1. związanych z udzielaniem wsparcia i pomocy przez Administratora w ramach realizacji jego celów statutowych;
 2. weryfikacji Pani/Pana aktualnej sytuacji materialnej oraz stanu zdrowia przez Administratora;
 3. udostępniania na portalach umożliwiających prowadzenie akcji charytatywnych, w szczególności umożliwiających przekazywanie środków finansowych w celach charytatywnych;
 4. udostępniania na stronie internetowej Administratora i profilach Administratora w portalach społecznościowych wraz z informacją o udzielonej przez Administratora pomocy;
 5. udostępniania skierowanych do Administratora podziękowań i opinii na temat jego działalności;
 6. wynikających z konieczności wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
 7. statystycznych;
 8. archiwalnych;
 9. a także w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności polegających na realizacji przez Administratora jego celów statutowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych przetwarzanych przez Administratora w związku z udzielaniem Pani/Panu wsparcia i pomocy, weryfikacji Pani/Pana aktualnej sytuacji materialnej oraz udostępniania Pani/Pana danych osobowych;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych przetwarzanych w celach statystycznych, archiwalnych oraz innych celach niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
 4. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zakresie danych przetwarzanych przez Administratora w związku z udzielaniem Pani/Panu wsparcia i pomocy, weryfikacji Pani/Pana aktualnego stanu zdrowia oraz udostępniania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonych przez Administratora akcji charytatywnych.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi finansowe, prawne i informatyczne;
 2. administratorzy i użytkownicy portali internetowych umożliwiających prowadzenie akcji charytatywnych;
 3. użytkownicy strony internetowej Administratora oraz administratorzy i użytkownicy portali społecznościowych, na których Administrator posiada swój profil;
 4. organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad działalnością Administratora.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów statystycznych, archiwalnych oraz innych celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres realizacji przez Administratora jego celów statutowych, chyba że udzielona zgoda lub odrębne przepisy przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla uzyskania wsparcia i pomocy Administratora.

 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Klauzule prawne, włącznie z Polityką Prywatności znajdziesz > TUTAJ