KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WSPÓLNIE z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872060, NIP: 6182187489, REGON: 387692989 (dalej „Administrator”).

Administratorem danych osobowych, współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Administratora lub kontaktujących się z Administratorem przy pomocy komunikatora Messenger, jest także Facebook Ireland Ltd. (dalej „Facebook”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Facebook znajduje się pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu/celach:

 1. realizacji celów i zadań statutowych Administratora;
 2. informowania o prowadzonych przez Administratora działaniach, inicjatywach oraz akcjach charytatywnych;
 3. statystycznych;
 4. w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 1. Pliki Cookies

 

Facebook, jako administrator danych osobowych osób korzystających z portalu https://www.facebook.com/ oraz dostępnych w nim funkcjonalności (fanpage, Messenger), może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe we własnych celach. W szczególności Facebook może gromadzić i przetwarzać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage Administratora za pomocą funkcji „Facebook Insights”. Gromadzenie danych odbywa się przy wykorzystaniu plików Cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który jest możliwy do powiązania z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili otwarcia fanpage. W oparciu o tak zebrane dane Facebook tworzy anonimowe zestawienia i statystyki, które mogą być udostępniane Administratorowi jako podmiotowi prowadzącemu fanpage.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne i szkoleniowe;
 2. podopieczni Fundacji WSPÓLNIE;
 3. organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad działalnością Administratora.

Ponadto odbiorcami danych osobowych znajdujących się w komentarzach zamieszczonych na fanpage Administratora mogą być inni użytkownicy portalu Facebook.

 1. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Facebook może stosować inne niż wyżej wskazane okresy przechowywania danych osobowych.

 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych ;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan prawo do samodzielnego usunięcia danych zawartych we wstawionych na fanpage Administratora postach lub komentarzach, a także prawo do rezygnacji z czynności typu „subskrybowania” lub „obserwowania” fanpage Administratora.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

 

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie danych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich, ma charakter dobrowolny, a ich niepodanie nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 

 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być poddawane profilowaniu – w przypadku wykorzystywania przez Facebook Plików Cookies.

Ta strona korzysta z ciasteczek, korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Klauzule prawne, włącznie z Polityką Prywatności znajdziesz > TUTAJ