KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WSPÓLNIE z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872060, NIP: 6182187489, REGON: 387692989 (dalej „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem zadań, wynikających z treści porozumienia o wolontariacie zawartego przez Panią/Pana z Administratorem, oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w celu wydania identyfikatora oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem porozumienia oraz wykonania porozumienia, którego jest Pani/Pan stroną.

W odniesieniu do danych wykraczających poza dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem porozumienia o wolontariacie, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku danych szczególnej kategorii.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych zwykłych może stanowić również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

 1. dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, ochroniarskie, informatyczne i szkoleniowe;
 2. administratorzy portali internetowych umożliwiających prowadzenie akcji charytatywnych;
 3. podopieczni Fundacji WSPÓLNIE;
 4. organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad działalnością Administratora.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody będą przechowywane przez okres trwania porozumienia o wolontariacie, którego jest Pani/Pan stroną, a następnie przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy prawa podatkowego oraz przepisy dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

 

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres trwania porozumienia o wolontariacie, którego jest Pani/Pan stroną, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

 

 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:

 1. w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest konieczne do celów związanych z podjęciem działań przed zawarciem porozumienia o wolontariacie, którego jest Pani/Pan stroną oraz jego wykonywaniem;
 2. w zakresie dane osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma charakter dobrowolny, a niepodanie takich danych nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Klauzule prawne, włącznie z Polityką Prywatności znajdziesz > TUTAJ